Katsuta test WRC Rallye Monte Carlo 2022 (Toyota GR Yaris Rally1)

Takamoto Katsuta maximum attack testing the Toyota GR Yaris Rally1 in mixed conditions today for WRC Rallye Monte Carlo 2022!

Latest videos: